Apurahojen hakeminen

 

Sivua on päivitetty viimeksi 27.3.2020.

Palaute web-masterille
tästä.

 

Sotatieteiden tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea Maanpuolustuskorkeakoulussa ja sen piirissä harjoitettavaa sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. myöntää varoja tutkimushankkeisiin, jakaa apurahoja ja stipendejä tutkimuksen kannustus- ja tunnustuspalkintoihin sekä tukee sotatieteisiin liittyvien kansallisten ja kansainvälisten seminaarien, tutkimus- ja opintomatkojen ja tutkijavierailujen ja -vaihtojen järjestämistä. 

Apurahoilla pyritään tukemaan erityisesti sotatieteiden tohtorin tutkintoon liittyvää tutkimustoimintaa ja sotatieteisiin kuuluvia tai niihin läheisesti liittyviä post doc tutkimuksia.

 

Apurahojen hakeminen

Sotatieteiden tutkimussäätiön apurahaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella lähettämällä se säätiön asiamiehelle (asiamies@sotatieteidentutkimussaatio.fi). Anomukseen tulee sisältyä vähintään selvitys hakijasta (ml. henkilö- (tunnus) ja osoitetiedot sekä maksuyhteystiedot), hakemukseen liittyvän tutkimuksen kuvaus sekä työn ohjaajan puoltolausunto.

Hakuaika

Määrättyjä hakuaikoja ei ole, vaan säätiön hallitus käsittelee anomuksia kaikissa kokouksissaan.