Toiminta

 

 

Sivua on päivitetty viimeksi 25.2.2014.

Palaute web-masterille
tästä.

 

Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö päätti perustaa Sotatieteiden tutkimussäätiön ja teki asiaa koskevan päätöksen sen perustamisesta ja peruspääoman lahjoittamisesta 1.6.2011.

Patentti- ja rekisterihallitus myönsi perustamisluvan 15.6.2011.

Sotatieteiden tutkimussäätiö merkittiin säätiörekisteriin 14.11.2011.

Vuosi 2012 oli ensimmäinen varsinainen toimintavuosi.

Lisätietoa säätiön toiminnasta kuluneiden toimintavuosien aikana löydät Toimintakertomukset -sivulta.

 

Sotatieteiden tutkimussäätiö

  1. myöntää varoja tutkimushankkeisiin;
  2. jakaa apurahoja ja stipendejä tutkimuksen kannustus- ja tunnustuspalkintoihin;
  3. antaa rahoitusta Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus- ja opetusvirkojen ja vastaavien työsuhteisten toimien perustamiseen ja ylläpitämiseen;
  4. tukee sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden kansallisten ja kansainvälisten seminaarien, muiden tilaisuuksien, tutkimus- ja opintomatkojen sekä tutkijavierailujen ja -vaihtojen järjestämistä kansainvälisen ja kansallisen verkottumisen edistämiseksi;
  5. tukee sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden, puolustusvoimien kulttuuri- ja perinneasioiden sekä veteraaneihin liittyvien tutkimusten, oppimateriaalin sekä aineistojen, laitteistojen ja ohjelmistojen julkaisemista, tuottamista, kehittämistä, ylläpitämistä, tallentamista ja kääntämistä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kokoelmien kartuttamista;
  6. tukee sotatieteiden kannalta tarpeellisten opetus- ja tutkimustoiminnan toimitilojen hankkimista, järjestämistä, ylläpitoa, varustamista ja kehittämistä; sekä
  7. edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista muilla vastaavilla sotatieteitä tukevilla tavoilla.