Apurahojen hakeminen

 

 

Sivua on päivitetty viimeksi 21.4.2021.

Palaute web-masterille
tästä.

 

Sotatieteiden tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea Maanpuolustuskorkeakoulussa ja sen piirissä harjoitettavaa sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. myöntää varoja tutkimushankkeisiin, jakaa apurahoja ja stipendejä tutkimuksen kannustus- ja tunnustuspalkintoihin sekä tukee sotatieteisiin liittyvien kansallisten ja kansainvälisten seminaarien, tutkimus- ja opintomatkojen ja tutkijavierailujen ja -vaihtojen järjestämistä. 

Apurahoilla pyritään tukemaan erityisesti sotatieteiden tohtorin tutkintoon liittyvää tutkimustoimintaa ja sotatieteisiin kuuluvia tai niihin läheisesti liittyviä post doc -tutkimuksia.

 

Apurahojen hakeminen

Sotatieteiden tutkimussäätiön apurahaa voi hakea lähettämällä allekirjoitetun hakulomakkeen puoltoineen sekä tarvittavat liitteet säätiön asiamiehelle (asiamies@sotatieteidentutkimussaatio.fi).
Täytä lomake tietokoneella (älä käsin) ja kuvaile projektisi riittävällä tarkkuudella päätöksen tekoa varten. Muista myös puoltoallekirjoituksen hankkiminen ohjaajalta vast.

Hakuaika

Säätiön hallitus käsittelee anomuksia kaikissa kokouksissaan. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti 4 kertaa vuodessa. Lähtökohtaisesti käsittelyaikataulu on alla olevan taulukon mukainen.

Anomuksen vastaanotto

Anomuksen käsittely

Helmikuun loppuun mennessä

Maaliskuu

Toukokuun puoliväliin (15.5.) mennessä

Touko - kesäkuu

Elokuun loppuun mennessä

Syyskuu

Marraskuun puoliväliin (15.11.) mennessä

Marras - joulukuu