Hallinto

 

 

Sivua on päivitetty viimeksi 6.11.2013.

Palaute web-masterille
tästä.

 

Sotatieteiden tutkimussäätiön hallinto 

  Säätiön päättävänä elimenä toimii säätiön hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

  Säätiön perustamisen yhteydessä kumpikin perustaja osallistui säätiön ensimmäisen hallituksen asettamiseen säätiön sääntöjen 8 §:n 1 momentin asettamissa rajoissa ensimmäiseksi toimikaudeksi. Tämän jälkeen jatkossa säätiön hallitus valitsee jäsenet hallitukseen.

  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kullekin toimintavuodelle.  Meneillään olevalla tilikaudella vastuussa olevan hallituksen kokoonpanon näet Hallitus -sivulta.

  Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valitsemisvuosikokouksen päätyttyä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä. 

  Säätiön hallituksen jäsenyys voi yhtenä jaksona jatkua enintään neljä toimikautta. 

  Säätiöllä on asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Meneillään olevalla tilikaudella vastuussa olevan asiamiehen ja säätiön yhteystiedot näet Yhteystiedot -sivulta.

  Tarkemmat tiedot säätiön hallinnosta, hallituksen tehtävistä yms asiaan liittyvästä löytyvät Säännöt -sivulta.